JAUNIMO APSKRITASIS STALAS

„JAUNIMO APSKRITASIS STALAS“ (Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“) – regioninis Akmenės r. jaunimo organizacijų susivienijimas. 2016 jungė 19 jaunimo arba su jaunais žmonėmis dirbančių organizacijų, moksleivių savivaldos struktūrų. Įsteigtas 2004. Tikslas – ginti jaunimo, gyvenančio atokiame regione, interesus ir jam atstovauti. Plėtoja jaunimo švietimo, informavimo veiklą, dalyvauja formuojant bei realizuojant jaunimo politiką rajone. Yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narys.

< Atgal