JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS – Akmenės r. s-bės biudžetinė įstaiga – jaunimo bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo bei suaugusiųjų švietimo mokykla. Įsteigta 2004 03 05 Naujojoje Akmenėje, buvusios „Santarvės“ vid. m-los bazėje. Nuo 2015 valdo Kairiškių ir Agluonų daugiafunkcius centrus. Paskirtis – sudaryti sąlygas jauniems ir suaugusiems gyventojams įgyti bendrojo lavinimo žinių, kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti, įgyti ir tobulinti profesinius įgūdžius. Vykdo jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo formaliojo ir profesinio mokymo, nuo 2012 – ir nuotolinio bendrojo vidurinio lavinimo programas. Nuo 2015 veikia Trečiojo amžiaus u-tas. 2015 mokėsi 399 moksleiviai, tarp jų nuotoliniu būdu 110 asmenų iš kitų Lietuvos regionų, Norvegijos ir kitų Europos valstybių. 2015 pagal bendrojo pagrindinio ugdymo programą mokėsi 137 asmenys, gimnazijos klasėse 81 asmuo. 2016 bendrojo vidurinio mokslo atestatus įgijo 39 asmenys. Pasižymi aktyvia projektine veikla, dalyvauja tarptautiniuose mokymo ir ugdymo projektuose. 2015 buvo 33 darbuotojai, tarp jų 13 mokytojų. Direktorė B. Baltutienė.

< Atgal