JOKUBAUSKAS Juozas

JOKUBAUSKAS Juozas (buvo g. 1915 03 25 Jonaičių I k., Papilės sen.) – istorikas mėgėjas. Mokėsi Jonaičių prad. m-loje, baigė g-ją Vilniuje, studijavo istoriją Vytauto Didžiojo u-te. 1945 sovietinės okupacinės valdžios nepagrįstai apkaltintas, ištremtas į Vorkutos lagerius. Paleistas 1947. Dirbo įvairiose Kauno ir kitų Lietuvos miestų įmonėse. Dar būdamas tremtyje ėmė rašyti istorijos rašinius, kuriuos per daugelį metų sujungė į vientisą veikalą „Lietuvių tautos priešistorinių amžių istorija“. Šio veikalo 3 tomai išleisti 2002 – 2005.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose

< Atgal