JONAIČIAI I

JONAIČIAI I – kaimas Papilės sen., 6 km į v. nuo Papilės. Plotas 612,70 ha. Prateka Avižlys, iš v. prieina Jonaičių mšk. Centrinė dalis seniau vadinta Jonaičių soda. 1892 02 12 B. Balkausko sodyboje rasta slapta lietuviška m-la, kurioje 8 vaikus mokė daraktorė O. Misiulytė. 1923 buvo 30 ūkių su 156 gyv. 1928 iš Trikšių k. perkelta pradinė m-la, veikusi iki 1955, joje 1933 mokėsi 50 vaikų. Veikė jaunalietuvių skyrius, rengdavęs vaidinimus ir kitokius kultūrinius renginius. 1941 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Anastaziją ir Stasį Jokubauskus, Benediktą ir Petrą Gaurylius; vos frontui praėjus, 1944 11 29, suimtas ir karo tribunolo 20 m. katorgos bei 5 m. tremties nuteistas Kazys Kazlauskas. 1948 ištremta Jono Anužio 3 asmenų šeima. 1959 buvo 104 gyv., 1970 – 43 gyv. Būdamas nuošaliai nuo kelių ir administracinių centrų, intensyviai melioruojant laukus, greitai ištuštėjo: 1981 bebuvo 1 ūkis su 3 gyv., 1999 – 2 ūkiai su 7 gyv.; 2016 gyv. vietą deklaravo 5 asmenys. Daugelis vienkiemių savininkų persikėlė į Dumbrių ir Kalniškių kaimus. Išlikusios kapinaitės. 1990 07 28 kaimo atminimas įamžintas paminkliniu akmeniu. 1949 g. inžinierius, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordininkas, buvęs Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos prezidentas A. S. Anužis.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864 – 1904; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal