JONAIČIŲ MIŠKAS

JONAIČIŲ MIŠKAS – apie 715 ha ploto miškas Papilės sen., tarp Dumbrių ir Šiaudinės k. Kerta Papilės – Tryškių kelias, p. kraštu prateka Avižlys. Papilės gir. priskirti 3 kvartalai (276 ha). Vyrauja lapuočiai, yra eglynų, medynų amžius – nuo jaunuolynų iki brandaus miško. Didžiausia medynų dalis – valstybiniai. Daug kirtimų, jų plotai atželdinami, pietinėje dalyje augimvietės užpelkėjusios. Miško 54 kvartale paženklinta vieta, kur 1941 07 22 buvo šaudomi iš Šiaudinės atvaryti žydai (vyrai) ir iš Papilės atvaryti į Rusiją nepasitraukę sovietinės valdžios talkininkai.

< Atgal