JUČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ „NAUDVARIS“

JUČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ „NAUDVARIS“ – visuomeninė Jučių ir gretimų  kaimų gyventojų organizacija, įsteigta 2003 05 13. Pirmoji pirmininkė L. Stonienė, nuo 2005 – A. Škultinas. Organizuoja kaimo vasaros šventes, religinių ir valstybės švenčių paminėjimus, 2009 surengė išnykusių Gailiškės ir Sprogiškės kaimų buvusių gyventojų sueigą; 2011 turėjo 56 narius. Pasivadino pagal čia buvusio Medemrodės dv. palivarko pavadinimą.

Inf.: Kaimo bendruomenių garsas; Jučiai. Vienybė, 2004, rugpjūčio 28.

< Atgal