JUČIŲ KOLŪKIS

JUČIŲ KOLŪKIS – sovietinės žemės ūkio sistemos struktūra. Įsteigtas, kaip ir kitur, prievarta suvarius į jį Žiopelių, Kesių ir kitų aplinkinių kaimų valstiečius. Ilgai vadintas sovietinio politinio veikėjo S. Kirovo vardu. Visą laiką ekonomiškai silpnas, paskendęs skolose. 1978 valdė 2014 ha ž. ū. naudmenų, tame plote buvo  1677 ha ariamos žemės. Tais metais deklaravo 750 ha javų pasėlių, kurie davė po 21,7 cnt iš ha derlių. Augino 100 ha linų, 25 ha pašarinių šakniavaisių. Buvo laikomi 925 galvijai, iš jų 345 melžiamos karvės, davusios per metus po 3268 kg pieno. Laikyta apie 980 kiaulių. Kolūkis turėjo 9 sunkvežimius, 21 įvairaus galingumo traktorių. Gauta 801 tūkst. rub. piniginių pajamų ir 70 tūkst. rub. pelno, tačiau tuo pat metu kolūkis turėjo paimtų 774 tūkst. rub. ilgalaikių kreditų. 1979 Jučių kolūkis sujungtas su tokiu pat ekonomiškai silpnu Agluonos tarybiniu ūkiu, tačiau nuo to ekonomika nesustiprėjo, tad po 10 m. ūkiai vėl atsiskyrė. 1984 buvo baigti nugriauti vienkiemiai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, reorganizuotas į valstybinę ž. ū. įmonę, tačiau ji nesugebėjo integruotis į naują ekonominę sistemą ir atskirais objektais privatizuota.

Inf.: Akmenės rajono ūkių 1976 – 1980 metų ūkinės-finansinės veiklos ekonominiai rodikliai.

< Atgal