JURGUTIENĖ Danguolė

Danguolė Jurgutienė

JURGUTIENĖ Danguolė (Šeputaitė; g. 1935 01 26 Akmenėje) – dailininkė, farmacininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Mokėsi Šiaulių g-joje, 1944 su tėvais pasitraukė į Vakarus, 1949 iš Miuncheno persikėlė į JAV, gyvena Detroite. 1956 baigė u-tą Detroite; farmacininkė ligoninėje, vėliau chemikė „Park Davis ir Co“ farmacinėje bendrovėje, mokytoja „Žiburio“ lituanistinėje m-loje. 1972 – 1975 studijavo dailę Oklendo u-te, nuo 1975 – Londono u-te, Anglijoje. Nuo 1977 dalyvauja dailės parodose, surengė personalines kūrybos parodas Soutfilde, Čikagoje, Detroite, Ročesteryje, Toronte. Kuria tapybos kompozicijas, peizažus, iliustravo V. Alanto knygas „Paversmiai“ (1982) ir „Gelmių balsai“ (1984). Buvo JAV lietuvių bendruomenės Detroito skyriaus vicepirmininkė, 1979 – 1982 – JAV lietuvių bendruomenės centro valdybos sekretorė. 2011 savo tapybą eksponavo JAV lietuvių dailės parodoje „Lietuvai – su meile“ Vilniuje, Kėdainiuose.

Inf.: JAV lietuviai, t. 1.

< Atgal