JUŠKUS Stasys

Stasys Juškus

JUŠKUS Stasys (g. 1936 04 29 Šventupių k., Papilės sen. – 2019 09 30 Vilniuje) – pedagogas, kompozitorius, dirigentas, dailininkas, literatas. 1952 baigė 7 klases Papilės vid. m-loje ir įstojo į Šiaulių muzikos m-lą mokytis groti violončele, 1954 baigė chorų vadovų kursus Vilniuje, atlikęs karinę tarnybą, nuo 1959 dirigavimo chorams meistriškumą gilino Šiaulių muzikos technikume, 1963 baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos kultūros m-los chorinio dirigavimo skyrių, 1958 – 1962 neakivaizdžiai studijavo Maskvos N. Krupskajos kultūros u-to dailės studijoje, 1971 baigė neakivaizdines dirigavimo studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Dirbo Ignalinos r. kultūros namų meno vadovu; 1963 – 1965 įsteigė Naujosios Akmenės vaikų muzikos m-lą ir jai vadovavo, su 80 asmenų cementininkų mišriu choru tapo 1965 Lietuvos dainų šventės pajėgiausių chorų konkurso laureatu. Nuo 1965 – Vilniaus kultūros m-los dėstytojas, nuo 1967 – Lietuvos kompozitorių s-gos konsultantas, nuo 1969 – Lietuvos valstybinės konservatorijos prorektorius, nuo 1971 – Vilniaus pedagoginės m-los dėstytojas, 1973 – 1990 – J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos m-los dieninio skyriaus vedėjas, dėstytojas; vadovavo Vilniaus įmonių ansambliams, buvo „Sakalo“ ir kt. chorų chormeisteriu. 1990 įsteigė pirmą privačią dailės galeriją „Vilnius ir dailė“. Surengė personalinių tapybos parodų,  metalo ir gintaro meninių dirbinių meistras, sukūrė apie 200 dainų vaikų ir suaugusiųjų chorams, ansambliams, maršų pučiamųjų orkestrui, išleido rinkinį „Dainos Lietuvai“ (1995), poezijos kn. „Gimiau, kad mylėčiau“ (2001), „Širdies paletės paveikslai“ (2015). Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-gos narys; 2016 įrašytas į Kruopių sen. Aukso raidės knygą.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal