KAČINSKAS Jeronimas

Jeronimas Kačinskas

KAČINSKAS Jeronimas (1907 04 17 Viduklėje, Raseinių r. – 2005 09 15 Bostone, JAV) – kompozitorius, dirigentas, muzikos pedagogas, 1991 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. Vaikystę praleido Kuršėnuose, pradinę m-lą baigė Maskvoje, grįžęs į Lietuvą, su tėvais trumpai gyveno Kuršėnuose, Papilėje, ilgiau Viekšniuose, 1922 – 1923 mokėsi Viekšnių prog-joje, 1929 baigė Klaipėdos muzikos m-lą, 1929 – 1931 studijavo Prahos konservatorijoje. Grįžęs akompanavo Valstybės teatre, įsteigė „Muzikininkų progresistų“ d-ją. 1932 – 1938 – Klaipėdos muzikos m-los mokytojas. 1933 įkūrė Klaipėdos simfoninį orkestrą ir 3 m. jam dirigavo, statė operas Klaipėdos teatre. 1938 – 1941 vadovavo Kauno ir Vilniaus radiofono simfoniniam orkestrui, 1941 – 1943 –  Vilniaus filharmonijos orkestrui, tuo pat metu 1942 – 1944 buvo ir Vilniaus operos dirigentas. Lygiagrečiai 1940 – 1944 – Vilniaus muzikos m-los simfoninio orkestro, kamerinės muzikos ir dirigavimo klasių vadovas. 1944 pro Viekšnius pasitraukė į Vakarus, gyveno Čekoslovakijoje, nuo 1945 – Vokietijoje, Augsburge subūrė mišrų chorą ir simfoninį orkestrą. Nuo 1949 gyveno JAV, iki 1994 vargonininkas Bostono šv. Petro bažnyčioje, 1960 – 1969 – simfoninio orkestro, chorų dirigentas, 1968 – 1986 – kompozicijos ir dirigavimo dėstytojas koledže. Pagal išgales populiarino lietuvišką muziką, dalyvavo tautiečių dainų šventėse. Sukūrė apie 100 įvairių žanrų kūrinių: keletą Mišių, vienaveiksmę operą „Juodas laivas“ (1976), kantatų, įvairių žanrų simfoninės muzikos kūrinių, dainų ir giesmių. Muzikoje dominuoja modernios išraiškos priemonės. 1991 ir 1992 lankėsi Lietuvoje, buvo Lietuvos kompozitorių s-gos garbės narys, Klaipėdos miesto garbės pilietis, Klaipėdos u-to Menų f-to garbės profesorius, jo vardas suteiktas vienai Klaipėdos muzikos m-lai.

Inf.: JAV lietuviai, t. 1; „Jeronimas Kačinskas. Gyvenimas ir muzikinė veikla“.

< Atgal