KAIMIETIS

„KAIMIETIS“ – mėnesinis ranka rašytas laikraštėlis, leistas Papilės vlsč. Kušleikių k. A. Gedmino, pasiekdavęs ir Beržėnų, Zabikų bei kt. aplinkinius dabartinės Papilės sen. k. Buvo 20 mokyklinio sąsiuvinio puslapių apimties, politinio ir dorovinio turinio publikacijomis švietė visuomenę, ugdė pilietinę brandą. Ėjo nuo 1910 iki 1918 m. Žinomas vienas išlikęs egz.

< Atgal