KAIRIŠKIŲ KARJERAS

KAIRIŠKIŲ KARJERAS – buvęs nebalansinis žvyro karjeras Kairiškių k., Papilės sen. Plotas 3,7 ha. Naudojosi buv. Kairiškių t. ū. Baigtas eksploatuoti iki 1999, dalis palikta biologinei įvairovei išsaugoti, 2 ha plotas užsodintas mišku,

< Atgal