KALENDRA Andriejus

Andriejus Kalendra

KALENDRA Andriejus (1885 Rygoje – 1951 Irkutsko sr., Rusija) – valstietis, L. Tolstojaus sekėjas, Pasaulio teisuolis. Rygoje baigė 4 g-jos klases, dirbo telegrafe, geležinkelio stotyje, vagonų f-ke, vengdamas tarnybos Rusijos kariuomenėje, įsidarbino laivyne, 2 metus plaukiojo, gyveno Danijoje. Mokėjo vokiečių, danų, rusų, latvių ir lenkų kalbas. Paklusdamas L. Tolstojaus mokymui, nors ir nemokėdamas žemės darbų, apsigyveno Senlaukio k., Karniškių pelkyno salelėje, ir kūrė 14 ha ūkį. Nevalgė mėsos, nerūkė, nemelavo. Hitlerinės okupacijos metais išslapstė tris žydus, po karo buvo persekiojamas ir rezistentų, ir sovietinės okupacinės valdžios talkininkų, galop 1951 rugsėjo 20 su žmona ir dukra ištremtas į Irkutsko sritį, ten nuo išsekimo mirė. Palaikai artimųjų pargabenti į Lietuvą ir perlaidoti Žarėnų Latvelių kapinėse. Už žydų gelbėjimą 1997 po mirties apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, Izraelio suteiktas Pasaulio teisuolio garbės vardas. L. Tolstojaus pilname raštų rinkinyje įdėti ir jam rašyti lietuvio A. Kalendros laiškai.

Inf.: Almanis V. Tolstančios salos.

< Atgal