KALNIŠKIŲ PARKAS

KALNIŠKIŲ PARKAS – buvusio dvaro Papilės sen. sodybvietės dalis. Kadaise parko būta išvaizdaus ir kruopščiai tvarkomo; statoku Ventos slėnio šlaitu žemyn leidosi alėjos, būta laiptų. Dabar 2,7 ha dvaro sodyboje medynų išlikę apie 1 ha.

< Atgal