KAMANŲ PELKĖS SALOS

KAMANŲ PELKĖS SALOS – mineralinio grunto salos, buvusių kalvų, kurių neapaugo pelkė, viršūnės. Žinomos penkios salos: Avino (5,67 ha), Sadalų (Liepų) (1,18 ha) ir Treinauskinės (2,31 ha) – pelkės centrinėje dalyje; pakraščiuose – Beržų (14,33 ha) ir Alksnių (9,09 ha).

Praeityje Avino ir Liepų salose buvo šienaujamos pievos, šiuo metu visos salos apaugusios brandžiais mišriais miškais, jose auga reti augalai (įvairialapė usnis, aukštoji gegūnė, plunksninė pliusnė ir kt.). Iš vienos pusės salas supa rūšimis turtingos tarpinio tipo pelkės.

< Atgal