KAMINSKAS Antanas

Antanas Kaminskas

KAMINSKAS Antanas (1932 01 02 Kalnėnų k., Jurbarko r. – 2010 10 08 Vilniuje) – inžinierius, silikatų technologas. 1949 baigė Jurbarko g-ją, 1954 – Kauno politechnikos i-tą. Nuo 1954 – Akmenės cemento g-los meistras, cecho viršininkas, gamybos dispečeris, nuo 1958 – Liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų pramonės valdybos viršininko pavaduotojas, nuo 1959 – Statybinių medžiagų i-to (vėliau – Termoizoliacijos i-tas) generalinis direktorius, nuo 1991 – valst. firmos „Termolita“ mokslo ir inovacijų centro direktorius, 1994 – 2007 – Termoizoliacijos i-to Fizikinių ir cheminių tyrimų centro direktorius. Nuo 1981 – habilituotas technikos mokslų daktaras, nuo 1990 – profesorius, 68 išradimų, 4 monografijų autorius, 2 patentų savininkas, Lietuvos chemikų d-jos prezidentas, vienas iš Lietuvos akcinio inovacinio banko steigėjų, Lietuvos ūkio ir bankų sistemos restruktūrizavimo programos rengėjų, statybinių medžiagų pramonės raidos prioritetinių krypčių, nacionalinės energijos tausojimo programos ir kt. darbų dalyvis bei bendraautoris. Beveik 20 m. buvo tuometinės Savitarpio ekonominės pagalbos tarybos šalių termoizoliacinių ir akustinių medžiagų tyrimų koordinatoriumi, pagal sutartis atstovavo šios krypties tyrimų projektuose su Suomija, JAV, Švedija, Mongolija. 1965 suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus vardas. Dirbdamas Akmenės cemento g-loje, suorganizavo mišrų chorą ir 1957 – 1958 jam vadovavo, dalyvavo 1957 pasaulio jaunimo ir studentų festivalyje Maskvoje.

Inf.: Kauno technologijos universitetas, Silikatų technologijos katedra 2000.

< Atgal