KAPĖNAI

KAPĖNAI – kaimas Viekšnių ir Akmenės r. Papilės sen., 9 km į p. nuo Viekšnių. Teritorija priklauso 2 seniūnijoms (Papilės ir Viekšnių) bei 2 regionams (apskritims – Šiaulių ir Telšių). Prateka Virvytė, p. kaimo dalyje – Maldenio ir Bugenio, taip pat Bugenio ir Virvytės santakos, šiaurine dalimi gilia dauba teka Trimėsėdis. Susiformavo iš buvusių 2 dvarų: 1903 viename buvo 39, kitame 107 gyv. 1923 dvare buvo 25 gyv., kaime – 11 ūkių su 100 gyv. I. Sirutavičienės Kapėnų dvaras 1940 valdė 98 ha žemės. Po II pas. karo buvo kolūkio, vėliau ilgą laiką – ekonomiškai silpno Tučių tarybinio ūkio centras. Iki 1989 veikė prad. m-la, 1989 į naujai pastatytas patalpas perkelta buv. Tučių pagrindinė m-la. Paštas, nuo 1975 – biblioteka, felčerių punktas, girininkija. 1959 buvo 123 gyv., 1970 – 175 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius, dalis aplinkinių kaimų gyventojų įsikūrė nuo 1980 statomoje Kapėnų gyvenvietėje, joje 10 gatvių. 1981 buvo 86 individualūs ūkiai su 217 gyv., 1999 – 154 ūkiai su 386 gyv., 2001 – 347 gyv. Akmenės r. Papilės sen. priskirta 196,60 ha Kapėnų k. teritorija deš. Virvytės krante; joje 2018 deklaravo gyv. vietą 2 asmenys. Už 0,15 km nuo Virvytės ir Trimėsėdžio santakos išlikusios kapinaitės įrašytos į Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo registrą. Išliko buvusio dvaro pastatų fragmentų, atkurta buvusi užtvanka, Virvytė čia suka mažosios hidroelektrinės turbinas.  Kapėnuose 1936 g. žurnalistas A. Žvirzdinas, 1938 – muzikologas V. Juodpusis.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal