KARALIAI

KARALIAI – buvęs kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., į p. nuo Rudausių, susiformavęs po I pas. karo. 1923 buvo 6 sodybos su 26 gyv., 1933 – buvo 7 ūkiai. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė J. Jankaičio 4 asmenų šeimą. Sūnus Juozas Jankaitis po II pas. karo tarnavo stribų būryje, kaip partizanų  rėmėjas, 1946 suimtas, nuteistas 7 m. lagerių; Kaimas 1959 dar buvo sąrašuose, laikytas vienkiemiu, vėliau tapo nebegyvenamas ir 1970 09 30 panaikintas. 2004 teritorija prijungta prie Rudausių k.

Inf.: LGG, t. 2, 4.

< Atgal