KARIAI SAVANORIAI

KARIAI SAVANORIAI – specifinė Lietuvos kariuomenės struktūra, užtikrinanti glaudų jos ryšį su visuomene, kad būtų išlaikomi gynybiniai pajėgumai, užtikrinantys Lietuvos nacionalinių poreikių bei tarptautinių įsipareigojimų vykdymą. Lietuvos savanoriai ženkliai papildė Lietuvos kariuomenę nepriklausomybės kovų su okupacinėmis kaimyninių valstybių pajėgomis metais, nemažai savanorių pasižymėjo kovose ir buvo apdovanoti aukščiausiais karinės pagarbos ženklais. Deja, daug savanorių už tėvynės laisvę paaukojo gyvybes. Pajėgos pradėtos atkurti 1990, kilus sovietinės ginkluotos agresijos grėsmei. Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo diena – 1991.01.17. Visos Lietuvos, taip pat ir Akmenės r. kariai savanoriai, 1991 m.  sausio sovietinės kariuomenės agresijos metu gynė LR Seimą ir kitus objektus. Regionuose suformuotos savanorių rinktinės, rajonuose ir miestuose – kuopos. Pirmuoju Akmenės karių savanorių vadu buvo paskirtas Stanislovas Krištopaitis. Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Šiaulių rinktinė įkurta 1991 06 01, nuo 1999 – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė. 2017 suformuota šios rinktinės 609 pėstininkų kuopa. Deklaruojama, jog rinktinėje yra 830 karių savanorių ir 76 profesinės tarnybos kariai. Kariai savanoriai glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos šaulių sąjunga. Įvertinant, kad tarnybą krašto apsaugos struktūrose pasirinko gausus Akmenės r. jaunuolių būrys, Papilės gimnazijai perduota Vilniaus Gedimino pilies bokšte 2016 metais plevėsavusi vėliava.

< Atgal