KARPĖNAI

KARPĖNAI – buvęs kaimas Naujosios Akmenės mst. teritorijoje. 1923 buvo 20 ūkių su 136 gyv., veikė prad. m-la, buvo kapinaitės. Po II pas. karo priėmus nutarimą Karpėnų k. statyti cemento g-lą, sunaikintas, žmonės iškeldinti, artimiesiems leista išsigabenti kapinaitėse palaidotų giminių palaikus; 1977 03 30 panaikintas. Dalis teritorijos atiteko Šapnagių k. Stambių dvarų nebuvo, tačiau kaimas okupacinės valdžios skriaudų patyrė. Jau 1944 rudenį suimtas 46 m. ūkininkas Alfonsas Skiparis dingo be žinios, galima spėti, kad žuvo Baltijos – Baltosios jūrų kanalo lageriuose. 1948 ištremta 6 asmenų Jono Zdanavičiaus šeima, 1949 – 6 asmenų Abakanavičių šeima, Gibužių, M. Kvedarienės šeimos. Tremtyje mirė Veronika Zdanavičienė, 79 metų Stasys Gibužis.

Inf.: Naujoji Akmenė. Sakmė apie miestą; LGG, t. 2 – 4.

< Atgal