KATKAUS PARTIZANŲ GRUPĖ

„KATKAUS PARTIZANŲ GRUPĖ“ – sovietinių partizanų (10 asmenų) grupė, 1944 06 slapta atvykusi į hitlerinės kariuomenės užnugarį ir įsikūrusi Kamanų aukštapelkėje. Grupei vadovavo buvęs LKP Mažeikių ap-ties k-to pirmasis sekretorius A. Kondratas. Prasidėjus staigiam raudonosios armijos puolimui, 1944 rugpjūčio mėnesį fronto linija stabilizavosi dab. Akmenės r. teritorijoje, netoli grupės bazavimosi vietos. Nespėjusi nieko reikšmingo nuveikti, grupė tą patį mėnesį susijungė su raudonosios armijos kariškiais.

< Atgal