KATKUS Alfonsas

Alfonsas Katkus

KATKUS Alfonsas (g. 1952 09 26 Papilėje) – inžinierius chemikas. 1970 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 1975 – Vilniaus u-to Chemijos f-tą. Nuo 1975 dirbo Chemijos ir cheminės technologijos mokslinio tyrimo i-te (vėliau – Chemijos i-tas) inžinierium, jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, nuo 1989 – moksliniu bendradarbiu, nuo 1994 – AB „Medienos plaušas“ cecho technologas, nuo 1995 – AB „Poliputa“ vyr. technologas, nuo 1996 – Vilniaus Gedimino technikos u-to vyresnysis mokslinis bendradarbis. Tyrinėjo alavo ir jo lydinių elektrolizės procesus. Nuo 1987 – gamtos mokslų (chemija) daktaras, 12 mokslinių straipsnių ir 2 išradimų bendraautoris. Aktyvus Žemaičių kultūros d-jos Vilniaus skyriaus narys, yra parašęs žemaičių tarme eilėraščių.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal