KAUNECKAS Mykolas

Mykolas Kauneckas

KAUNECKAS Mykolas (1896 04 02 Skabeikių k., Papilės vlsč. – 1923 07 01 Šiauliuose) – nepriklausomybės kovų dalyvis. 1914 pašauktas į Rusijos kariuomenę, tarnavo Sibiro daliniuose; frontuose sužeistas, patyrė dujų ataką, pakeltas į puskarininkius. Pateko nelaisvėn. Iš Vokietijos grįžęs 1919 06 11 priimtas savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo Šiaulių batalione, vėliau su Joniškėlio batalionu vijo iš Lietuvos bolševikinę raudonąją armiją. Ypatingu sumanumų ir drąsa pasižymėjo kautynėse prie Ilukstės mstl., netoli Daugpilio, ir apdovanotas pirmojo laipsnio kryžiumi „Už Tėvynę“. 1920 pavasarį už nuopelnus kovose su lenkų kariuomene prie Turmanto pelnė 2-ojo laipsnio Vyčio Kryžių. Sunkiai sužeistas pateko lenkų nelaisvėn, grįžo į Lietuvą apsikeičiant karo belaisviais. Nuo 1922 tarnavo milicijoje Kuršėnuose, Šiauliuose. Nuo sužeistų plaučių į organizmą įsibrovė anuomet nepagydoma tuberkuliozė. Mirė ir palaidotas Šiauliuose, kapas nežinomas.

Inf.: Kavaliauskas V. Lietuvos karžygiai, t. 3.

< Atgal