KAZLAUSKAS Antanas

KAZLAUSKAS Antanas (g. 1926 07 04 Rekečių k., Viekšnių sen.) – pasipriešinimo sovietinei Lietuvos okupacijai dalyvis. Mokėsi Viekšnių g-joje, 1944 hitlerininkų išvežtas darbams į Kuršą. Grįžusį į Lietuvą 1945 pašaukė į tarnybą raudonojoje armijoje. 1947 demobilizavosi, dirbo auklėtoju Dabikinės vaikų namuose. Čia įstojo į V. Valantino vadovaujamą Lietuvos demokratų kovotojų sąjungos struktūrą, buvo atsakingas už ryšius su LLA Žemaičių rinktinės štabu. Suimtas 1948 03 16, TSRS generalinio prokuroro nubaustas 25 m. lagerių ir 5 m. tremties. Bausmės atlikti išvežtas į Norilsko lagerius. 1956 bausmė sutrumpinta iki 10 m. Į Lietuvą grįžo 1962, dirbo šaltkalviu Mažeikių elektrotechnikos g-loje, baigė Šiaulių politechnikumą. Vadovavo Politinių kalinių ir tremtinių s-gos Mažeikių skyriui, 1999 pripažintas kario savanorio vardas, suteiktas leitenanto karinis laipsnis. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Savanorių medaliu, žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“.

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953, t. 4.

< Atgal