KAZLAUSKAS Antanas

Antanas Kazlauskas

KAZLAUSKAS Antanas (1905 10 02 Padvarėlių k., Akmenės sen. – 1982 03 15 Ylakiuose, Skuodo r.) – mokytojas, tautodailininkas, sovietinės okupacinės valdžios tremtinys. 1921 baigė Akmenės prad. m-lą, 1925 – Viekšnių keturklasę vid. m-lą, 1929 – Šiaulių mokytojų s-ją, 1931 – Karo m-lą. Nuo 1931 mokytojas Alsių prad. m-loje (Naujosios Akmenės kaim. sen.), vėliau kt. Lietuvos m-lose, ilgiausiai gyveno ir mokytojavo Ylakiuose (Skuodo r.); buvo Šaulių s-gos narys, kurį laiką – šios s-gos Ylakių būrio vadas. 1932 sukūrė ir prie Alsių prad. m-los pastatė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio paminklą (1982 perkeltas į Kivylius), 1938 prie Ylakių vid. m-los pastatė paminklą daktarui J. Basanavičiui, sukūrė dekoratyvinių skulptūrų. 1940 07 12 areštuotas, po mėnesio paleistas, paskirtas mokytoju į Tirkšlius. 1941 birželį gydėsi ligoninėje, liko neištremtas, tačiau šeima ištremta į Altajaus kraštą, tremtyje mirė 1 metų dukra. Po II pas. karo mokytojas Šilutėje, Telšiuose, Rozalime. Su pabėgusiu iš tremties sūnumi 1953 suimtas, tremtyje Altajaus krašte iki 1956. Grįžęs  į Lietuvą, gyveno Ylakiuose,

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953, t. 4, 9.

< Atgal