KAZLAUSKAS Jonas

Jonas Kazlauskas

KAZLAUSKAS Jonas (1912 06 28 Digiulių k., Pasvalio r. – 1976 08 31 Naujojoje Akmenėje) – mokytojas, sodininkas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigė Panevėžio g-ją, 1934 – mokytojų s-ją, tremtyje – buhalterių kursus. Mokytojavo Smilgių prad. m-loje (Panevėžio r.). Įskundus 1945 07 05 areštuotas kaip partizanas, kalintas Komijos lageriuose, „ypatingojo pasitarimo“ 1947 nuteistas 6 metams lagerio, dirbo anglių šachtose, nuo išsekimo palaikytas mirusiu, nugabentas į lavoninę, bet atsigavo. Nuo 1951 – tremtis Krasnojarske, dirbo plytų fabrike. 1956 grįžo į Lietuvą. Okupacinei valdžiai neleidus apsigyventi miestuose, atvyko į Naujosios Akmenės cemento g-lą, nuo 1957 03 11 dirbo Mechaninio cecho buhalteriu, nuo 1958 – g-los vyresniuoju buhalteriu, jau išėjęs į pensiją, 1969 – 1972, dirbo Cemento g-los Komunalinio ūkio skyriuje miesto ir g-los teritorijos apželdinimo ir gamtos apsaugos darbuotoju. Dirbdamas gamykloje, buvo vienas iš įmonės ir Naujosios Akmenės miesto teritorijos apželdinimo iniciatorių, kolektyvinių sodų steigėjų, organizavo vaismedžių tiekimą sodų sklypų savininkams, mokė jų priežiūros.

Inf.: „Akmenės cementas“: metai ir žmonės.

< Atgal