KAZRAGIS Algimantas

Algimantas Kazragis

KAZRAGIS Algimantas (g. 1931 04 16 Plungėje – 2019 12 14 Vilniuje) – chemikas, pedagogas. 1955 baigė Kauno politechnikos i-tą, paskirtas į Akmenės statybinių medžiagų kombinatą, iki 1957 jame dirbo pamainos inžinierium, cecho viršininku. Nuo 1957 – Valstybinės plano komisijos vyresn. inžinierius, nuo 1959 – Lietuvos MA Chemijos ir cheminės technologijos i-to aspirantas, nuo 1963 – Kauno politechnikos i-to Vilniaus filialo (vėliau – Vilniaus inžinerinis statybos i-tas, Vilniaus Gedimino technikos u-tas) vyr. dėstytojas, docentas, nuo 1993 – profesorius, nuo 1995 – katedrų vedėjas, nuo 2001 – profesorius. Yra 4 išradimų, 9 knygų (tarp jų monografijos „Cheminių elementų atominių parametrų dėsningumai“, 2002), kelių metodinių ir mokymo priemonių, per 130 mokslinių str. autorius, jo 1996 surastas cheminės reakcijos laipsnio nustatymo metodas užsienio spaudoje vadinamas Kazragio metodu. Fizinių mokslų (chemija) habilituotas daktaras, Vilniaus Gedimino technikos u-to t-bos, Termoizoliacijos i-to t-bos, Medžiagų inžinerijos mokslo krypties komisijos, Standartizacijos departamento k-to TK-25, žurnalų „Cheminė technologija“ ir „Aplinkos inžinerija“ redakcijų kolegijų narys.

Inf.: VLE, t. 9.

< Atgal