KEREŽIAI

KEREŽIAI – kaimas Papilės sen., 8 km į v. nuo Papilės. Plotas 443,48 ha. Iš r. prieina Jonaičių ir Avižlių mšk., prateka Avižlys. 1923 buvo 14 ūkių su 69 gyv. 1941 sovietinės valdžios represuotas ūkininkas Vladas Survila, Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia areštavo ir nuteisė Joną Momkų, kuris 1947 mirė lageriuose. Kerežius siaubė visi pokario trėmimai: 1948 ištremti Klemensas ir Magdalena Čekanauskai, 1949 – Ona Bernotavičienė su 3 vaikais, Meižių ir Momkų šeimos (9 asmenys), 1949 – Stasio ir Julijos Končių šeima (6 asmenys). 1959 buvo 62 gyv., 1970 – 41 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir griaunant vienkiemius, gyventojų sumažėjo: 1981 bebuvo 8 ūkiai su 21 gyv., 1999 – 7 ūkiai su 15 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 12 asmenų. Dar XXI a. pradžioje buvo išlikusių senų pastatų fragmentų.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas; Papilė, t. 1.

< Atgal