KESIAI

KESIAI – kaimas Akmenės sen., 11 km į š. nuo Akmenės, deš. kelio Akmenė – Laižuva pusėje. Plotas 481,08 ha. Prateka Kirgas. XIX a. pabaigoje Kesių valstiečiai daugiau kaip 25 m. bylinėjosi su Medemrodės dvaro savininku Roppu dėl nusavintų laukų ir ganyklų. Už dvarui tarnavusio šunadvokačio J. Bagdzevičiaus nužudymą 1892 Mintaujos teismas teisė 11 Kesių k. valstiečių, penkiems paskyrė po 7 – 12 m. katorgos. 1923 buvo 19 ūkių su 169 gyv. 1948 – 1951 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė arba nuteisė 30 gyventojų. Karagandos lageriuose mirė partizanų rėmėjas Nikodemas Dvariškis, tremtyje mirė Domas ir Stasys Butnoriai, Olga Jansonienė, Benas Jasutis. 1959 buvo 115 gyv., 1970 – 58 gyv., 1999 buvo likę 8 ūkiai su 12 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 2 asmenys. Išlikęs alkakalnis ir senkapiai. 1998 06 01 prijungta dalis teritorijos iš Naujosios Akmenės kaim. sen. 1924 g. technikos m. daktaras N. Švažinskas, 1935 – biomedicininių mokslų daktaras K. Šimkus.

Inf.: Akmenė. Kraštas ir žmonės; LG, t. 2 – ;Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal