KIMBARAS Bronius

KIMBARAS Bronius (1903 04 20 Klykolių k. – 1946 06 08 Telšiuose) – LKP veikėjas, sovietinės okupacinės valdžios pareigūnas. Nuo 1915 gyveno Varniuose, dirbo pas ūkininkus, vertėsi kalvyste, nuo 1936 veikė pogrindinėje LKP, 1940 – 1941 – Varnių vlsč. vykdomojo k-to pirmininkas, nuo 1942 kovojo 16-ojoje lietuviškoje divizijoje, fronte sužeistas, nuo 1944 – paruošų įgaliotinis Telšiuose. Rezistentų nukautas.

< Atgal