KINKIAI I

KINKIAI  I – kaimas Papilės sen., 10 km į r. nuo Papilės, kelių Šemetaičiai – Kruopiai ir Tryškiai – Žarėnai Latveliai sankirtoje. Plotas 431,16 ha. Tikėtina, jog anksčiau būta dvaro, tačiau jo žymių nelikę. XIX a. buvo vėjinis malūnas. 1923 buvo 29 ūkiai su 141 gyv. Nuo 1922 iki 1973 veikė prad. m-la, kurioje 1923 mokėsi 23 vaikai. Apsupti miškų, Kinkiai po II pas. karo buvo rezistentų telkimosi ir prieglobsčio vieta. Į r. esančiame Kinkių miške 1946 12 22 įvyko partizanų kautynės su sovietiniais saugumiečiais ir kariuomene, jose žuvo 10 partizanų. Sovietinė valdžia dokumentuose ilgai neskyrė Kinkių I ir II kaimų. Per abu kaimus represijas patyrė 14 gyventojų, S.Marcinkus besitraukiančių sovietinių kolaborantų 1941 nužudytas Papilėje, jau 1944 08 10, vos sugrįžus raudonajai armijai, areštuoti broliai Domas ir Pranas Žaliai, 1945 suimtas J. Joniškis. 1949 ištremtos A. Čepulienės ir E. Žalienės šeimos, 1951 – Petras Dirminskas ir 3 asmenų Jokubauskų šeima. Tremtyje mirė E. Žalienė. 1959 buvo 87 gyv., 1970 – 68 gyv. Nuo vienkiemių griovimo kampanijos stipriai nenukentėjo, nes buvo kolūkio brigados centras ir pagalbinė gyvenvietė. 1981 buvo 26 ūkiai su 47 gyv., 1999 – 15 ūkių su 22 gyv. 2016 gyv. vietą deklaravo 7 asmenys. Pakraštyje yra per 150 metų turinčios kapinės. 2004 prijungta Kinkupių k. teritorija.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 1 – 5; Papilė, t. 1.

< Atgal