KIUDULAS Juozas

KIUDULAS Juozas (1922 09 29 Kanteikių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 2013 01 01 Viekšniuose) – sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Po II pas. karo dirbo Akmenėje parduotuvės vedėju. Priklausė LLA Akmenės kuopai, pogrindinėse struktūrose veikė ir broliai Domas bei Stasys. Suimtas 1948 Mažeikių MGB. Nuteistas 10 m. lagerių. Kalėjo Norilsko lageriuose. Dirbo nikelio sodrinimo kombinate, 1955 tremtyje. Išleistas į laisvę nuvyko pas ištremtus tėvus į Krasnojarsko kr. Tėvas jau buvo miręs. Po metų Juozas motiną slapta parsivežė į Lietuvą. Gyveno Viekšniuose, dirbo ūkvedžiu vidurinėje, vėliau profesinėje technikos mokyklose. Dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių s-gos veikloje.

Inf.: LGG, t. 3.

< Atgal