KIVYLIŲ APYLINKĖ

KIVYLIŲ APYLINKĖ – socialistinės administracinės sistemos struktūra. Įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Iki 1941 06 22 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Jo veikla atkurta nuo 1945 01 26. Pirmi vietos valdžios rinkimai inscenizuoti 1948 01 18, išrinkta 7 asmenų t-ba 2,5 m. kadencijai. Teritorijoje 1949 sukurtas kolūkis vadinosi „Lenino keliu“, nuo 1950 iki 1962 – „Stalino vardo“. 1954 panaikinta prijungiant prie Klykolių apylinkės

< Atgal