KIVYLIŲ MOKYKLA

Kivylių mokykla
Nuotr. J. Strazdausko

KIVYLIŲ MOKYKLA – Akmenės s-bės Akmenės g-jos Kivylių skyrius, bendrojo lavinimo ir ugdymo m-la Kivylių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. Įsteigta 1916 Medemrodės dvaro savininko V. Zubovo ir Akmenės apskrities mokyklų inspektoriaus J. Bimbos iniciatyva.1925 m-los pastatą ir žemę įsigijo J. Šiaučiūnas, jo žmona čia vaikus mokė iki tremties 1941. II pas. karo metais neveikė, nuo 1945 veikė 2 pradinės m-los, 1953 sujungtos, 1966 pastatyta nauja 2 komplektų pradinė m-la. 1984 į specialiai suprojektuotas ir Kivylių gyvenvietėje pastatytas patalpas iš Klykolių k. perkelta aštuonmetė m-la. Nuo 1988 – devynmetė, nuo 1999 – dešimtmetė (pagrindinė) m-la. 1998 įsteigtas etnografinis muziejus „Žemaitiška troba“. 1999 buvo 163 mokiniai, dirbo 18 mokytojų, 2010 – 68 mokiniai ir 16 mokytojų; 2008 reorganizuojant Kivylių pagrindinė m-la prijungta prie Naujosios Akmenės Ramučių g-jos, 2009 – perduota Akmenės g-jai ir tapo jos skyriumi. Direktorė E. Čekanauskienė (1984 – 2007), nuo 2007 skyriaus vedėja R. Alseikienė.

< Atgal