KLAIŠIŲ MIŠKAS

KLAIŠIŲ MIŠKAS – valstybinis 587 ha ploto miškas Papilės sen. ir gir. Aplinkui – ištuštėję arba visai išnykę Roplaukių, Klaišių, Draginių, Užbrasčių, Bitpolių kaimai. Prateka Pragalvis ir Eglesys, laukymėje buvo mažas išnykęs Auškalnio k. Intensyviai eksploatuojant, dideli plotai iškirsti ir atsodinami, dominuoja apie 30 m. amžiaus lapuočių medynai. Manoma, jog šiuose miškuose 1863 06 22 B. Dluskio-Jablonovskio vadovaujami sukilėliai sėkmingai kovėsi su carinės Rusijos kariuomene. Po II pas. karo patikimai bazavosi rezistencinio pasipriešinimo sovietinei okupacinei santvarkai kovotojai.

Inf.: Papilės gir. duomenys

< Atgal