KLAIŠIŲ PARKAS

KLAIŠIŲ PARKAS – buv. Klaišių dvaro Papilės sen. buvusios 11,1 ha sodybvietės dalis, plotas 1,7 ha. Išlikę atskiri seni medžiai ir krūmai, keletas buvusių pastatų fragmentų. Parko teritorija prateka Pragalvis. Po II pas. karo parkas buvo apleistas ir prarado buvusią vertę.

< Atgal