KLIMAS Albinas

Albinas Klimas

KLIMAS Albinas (g. 1953 11 30 Bagrėnų k., Prienų r.) – automatizuotų valdymo sistemų inžinierius. 1972 baigė Prienų vid. m-lą, 1977 – studijas Kauno politechnikos i-to Automatikos f-te. Nuo 1977 – gamybinio susivienijimo „Akmenės cementas“ Automatizuotų valdymo sistemų cecho grupės vadovas, cecho viršininkas, nuo 1987 – šio susivienijimo LKP ir savarankiškos LKP partinių k-tų sekretorius, nuo 1990 – vyr. inžinieriaus pavaduotojas, nuo 1991 – valst. įmonės „Akmenės cementas“ (nuo 1994 – AB „Akmenės cementas“) direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams, nuo 1997 – generalinio direktoriaus pavaduotojas, nuo 2001 – UAB „Cemeka“ direktorius, 2012 – 2019 – AB „Naujasis kalcitas“ direktorius. Nuo 1995 – Akmenės r. t-bos narys, nuo 2004 – jos biudžeto, finansų ir vietos ūkio k-to pirmininkas, 1995 – Lietuvos liberalų sąjūdžio Akmenės sk. pirmininko pavaduotojas, Trišalės komisijos prie Akmenės r. darbo biržos, Naujosios Akmenės ROTARY klubo narys.

Inf.: „Akmenės cementas“: metai ir žmonės“.

< Atgal