KLIMIENĖ Aušra

Aušra Klimienė

KLIMIENĖ Aušra (g. 1956 11 01 Žagarėje, Joniškio r.) – profesinių sąjungų veikėja. Baigė Joniškio 1-ąją vid. m-lą, studijavo Kauno politechnikos ir Vilniaus pedagoginiame i-tuose. Nuo 1978 gamybiniame susivienijime „Akmenės cementas“ (nuo 1994 – AB „Akmenės cementas“): darbininkė, įmonės komjaunimo sekretorė, nuo 1980 – technologinių procesų automatizuotos valdymo sistemos darbuotoja, nuo 1987 – archyvo vedėja, nuo 1988 – profsąjungos komiteto darbuotoja, nuo 1991 – profesinės sąjungos finansininkė, nuo 2002 – AB „Akmenės cementas“ profesinės sąjungos (nuo 2011 – cementininkų profesinė sąjunga) pirmininkė. Pasiekė, kad būtų pasirašyta kolektyvinė sutartis, deda pastangas tvarkydama darbuotojų darbo ir poilsio sąlygas, vaikų vasaros poilsį. Klubo „Akmenietė“ narė.

< Atgal