KLINTIS

Karpėnų klinčių karjere
Nuotr. J. Strazdausko

KLINTIS – kalkakmenis, karbonatinė uoliena, susikristalizavusios mineralų nuosėdos, kurių pagrindinė medžiaga – kristalinis kalcitas. Pagrindinė žaliava cementui ir statybinėms kalkėms gaminti, naudojama ir popieriaus, cukraus, stiklo, kai kurių cheminių medžiagų gamybos procesuose; maltomis klintimis (klintmilčiais) neutralizuojamas didelis dirvožemio rūgštingumas. Didžiausios permo klinties atsargos negiliai slūgso ir gali būti kasamos atviru būdu Akmenės r. Eksploatuojami Karpėnų ir Menčių telkiniai, išžvalgyti perspektyvūs Vegerių, Pakalniškių, Bokštų telkiniai, juose klinties ištekliai siekia 29 mlrd. t, iš jų 500 mln. t tinka cemento gamybai (grynesnės, turi mažiau magnio). Cemento ir kalkių gamybai naudojama Karpėnų karjero klintis. Menčių karjero klintis iki 1995 naudota gabalinėms kalkėms degti Akmenės statybinių medžiagų kombinate (vėliau – AB „Ventos statybinės medžiagos“), taip pat AB „Naujasis kalcitas“ Menčių ceche gaminamiems aktyvuotiems milteliams asfaltbetoniui ir kaip paukščių lesalų komponentas. Akmenės r. teritorijoje provizoriškai išžvalgyti ir įvertinti taip pat Narbūčių, Alkiškių, Sablauskių, Bambalų, Bražiškių klinties telkiniai.

Inf.: Lietuvos klinties ištekliai, kokybė ir panaudojimas. (Informacinis leidinys).

< Atgal