KLYKOLIŲ APYLINKĖ

KLYKOLIŲ APYLINKĖ – socialistinės administracinės sistemos struktūra. Įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Iki 1941 06 22 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Jo veikla atkurta nuo 1945 01 26. Patyrė ypač daug reformų: 1947 prijungta dalis Pakempinių ap-kės, 1954 – prijungta Kivylių ap-kė ir dalis Medemrodės a-kės, 1963 prijungta Pakempinių a-kė ir dalis Jučių a-kės, apylinkė pervadinama į Medemrodės apylinkę; 1966 centras vėl atkeliamas į Klykolius. 1988 06 22 apylinkė panaikinta, jos teritorija padalinta Akmenės ir Naujosios Akmenės apylinkėms. 1972 Klykolių a-kės plotas buvo 144,4 km2. Joje buvo Jučių, Kivylių, Klykolių kolūkiai ir Agluonos t. ū., iš viso 36 kaimai ir 2 kaimų dalys.

< Atgal