KLYKOLIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIA

Klykolių bažnyčia

KLYKOLIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIA – medinis kulto pastatas Klykolių k. Buvusio dvaro savininkas I. Pilsudskis 1778 Klykoliuose pastatydino koplyčią, nuo 1805 nuolat gyveno kunigai. 1881 gavus leidimą remontuoti, pastatyta nauja bažnyčia. 1901 ji kapitališkai suremontuota, pastatyta medinė varpinė, įsteigtos kapinės, įsigyti vargonai; 1906 šventoriuje sumūrytos Kryžiaus kelio stočių koplytėlės. Bažnyčią aplenkė 1911 ir 1944 gaisrai, sunaikinę daug miestelio pastatų.

< Atgal