KOLŪKIEČIŲ DRAUGAS

„KOLŪKIEČIŲ DRAUGAS“ – Akmenės r. Papilės mašinų traktorių stoties Politinio skyriaus laikraštis, leistas 1 – 2 kartus per savaitę nuo 1951 02 24 iki 1953 12 31. Iš viso išėjo 196 numeriai. Redaktorė S. Jagėlienė (Šmitkinaitė). Spausdino Akmenės spaustuvė.

< Atgal