KOLŪKIETIS

„KOLŪKIETIS“ – buv. Akmenės r. Lenino kolūkio biuletenis, vėliau – laikraštis, leistas nuo 1957 kovo mėn., kolūkio v-bos ir kompartijos pirminės organizacijos organas. Tai pirmasis kolūkių laikraštis Lietuvoje (vėliau bent po 1 ar keletą buvo leidžiama kone kiekviename rajone). Spausdino Akmenės spaustuvė.

< Atgal