KONDROTAS Kostas

KONDROTAS Kostas(g. 1912 03 12 Papilėje) – karininkas. Buvo baigęs mokytojų s-ją. Nuo 1935 atliko privalomąją karinę tarnybą, 1938 baigė karo m-lą, tarnavo 1-ajame pėstininkų pulke būrio vadu. Sunaikinus Lietuvos kariuomenę, paskirtas tokioms pat pareigoms raudonosios armijos teritoriniame 29-ajame šaulių korpuse. Prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, iš kariuomenės pasitraukė, hitlerinės okupacijos metais buvo LLA narys Vilniuje.

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953, t. 4.

< Atgal