KONTAUTAS Antanas

KONTAUTAS Antanas (1897 02 25 Urbonaičių k., Papilės sen. – 1974 01 Čikagoje, JAV) – nepriklausomybės kovų dalyvis. Nuo 1919 07 01 tarnavo 3-iajame Vytauto Didžiojo pėstininkų pulke, eilinis. Dalyvavo kautynėse su bolševikine raudonąja armija ir bermontininkais. Pasižymėjo 1919 12 23 – pasiųstas į priešo užnugarį, įvykdė įsakymą sunaikinti bermontininkų telefono liniją. 1920 vasario mėn. apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiumi. Gyveno tėviškėje, 1944 pasitraukė į Vokietiją, paskui – į JAV.

Inf.: LCVA, f. 412, ap.7, b. 18, l. 4.

< Atgal