KOŽIŠKĖS

KOŽIŠKĖS – nebegyvenamas kaimas Papilės sen., 2 km į š. nuo Papilės. Plotas 111,60 ha. Prateka Eglesys. 1923 buvo 7 ūkiai su 48 gyv., 1959 – 22 gyv., 1970 – 20 gyv. Suintensyvinus melioracijos ir vienkiemių naikinimo darbus, tapo nebegyvenamas. 1944 12 06 NKVBD kariškiai nužudė darbininką Praną Baranauską.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2.

< Atgal