KRAPAUSKAS Mamertas

KRAPAUSKAS Mamertas (1939 01 06 Skėrių k., Mažeikių r. – 2015 07 02 Ignalinoje) – žurnalistas, fotografas. Nuo 1965 m. dirbo Akmenės r. įstaigose, „Vienybės“ laikraščio redakcijoje, tuometiniame LKP rajono k-te, aktyviai dalyvavo „Nemuno“ sporto d-jos bei d-jos armijai, aviacijai ir laivynui remti veikloje. Nuo 1980 buvo Lietuvos žurnalistų s-gos narys, nuo 1982 gyveno Ignalinoje, dirbo šio rajono laikraščio „Nauja vaga“ redakcijoje, 10 m. – jo redaktorius, dirbdamas baigė neakivaizdines žurnalistikos studijas Vilniaus u-te. Kvalifikuotai rašiniuose gvildeno ne tik kultūros, sporto, bet ir ekonomikos, švietimo problemas; 2008 išleido albumą „Šiaurės Rytų Aukštaitijos vandens malūnų žiedas“.

< Atgal