KRENCIUS Antanas

Antanas Krencius

KRENCIUS Antanas (1909 09 04 Kalnėnų k., Šilalės r. – 1951 08 30 ten pat) – katalikų kunigas, sovietinio režimo politinis kalinys. Gimė daugiavaikėje valstiečių šeimoje, 1935 baigė Telšių kunigų s-ją, vikaras Žemaitijos parapijose. Nuo 1939 – Vegerių šv. Jurgio parapijos klebonas. Sovietinio saugumo pareigūnų 1941 06 07 areštuotas, išvežtas į Mažeikių kalėjimą, iš Šiaulių kalėjimo, evakuotas į Gorkio miesto kalėjimą. Ten sukurptoje byloje apkaltintas mokesčių nemokėjimu ir antisovietine agitacija, vadinamojo ypatingojo pasitarimo pasmerktas 5 metams kalėjimo. Bausmę atlikus paleistas, pasiligojęs gyveno tėviškėje, ten mirė, palaidotas Kaltinėnų kapinėse.

< Atgal