KRIAUZIENĖ Janina

Janina Kriauzienė

KRIAUZIENĖ Janina (Skėtrytė; 1959 08 24 Padvarėlių k., Akmenės sen. – 2007 04 25 Kaune) – zootechnikė, pedagogė. 1970 baigė Dabikinėlės prad. m-lą, 1978 – Akmenės vid. m-lą, 1984 – studijas Lietuvos veterinarijos a-joje, 1988 – neakivaizdinę Lietuvos gyvulininkystės i-to aspirantūrą. Nuo 1984 – Lietuvos gyvulininkystės i-te: Kiaulių veisimo sektoriaus jaun. mokslo darbuotoja, nuo 1986 – Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo i-to Kiaulių veisimo sektoriaus vyresn. mokslo darbuotoja. 1990 apgynė biomedicinos mokslų daktarės disertaciją „Skirtingų genotipų kiaulių, veisiamų Lietuvoje, ūkinių ir biologinių savybių palyginamasis įvertinimas“. Nuo 1997 – Lietuvos veterinarijos a-jos Gyvulių veisimo ir genetikos k-ros vyr. asistentė, nuo 1999 – docentė. Kartu su bendraautoriais parengė 3 leidinius, viena arba su kt. mokslininkais paskelbė per 50 straipsnių. Buvo Lietuvos mokslininkų s-gos narė, Lietuvai pagražinti d-jos LVA skyriaus pirmininkė, šios d-jos v-bos narė.

< Atgal