KRIŠTAPAITIS Stanislovas

KRIŠTAPAITIS Stanislovas (g. 1949 12 15 Tarbūčių k., Joniškio r.) – bibliotekininkas, atsargos karininkas. 1970 baigė Kruopių vid. m-lą, 1976 – bibliotekininkystės studijas Vilniaus u-to Istorijos f-te. Istorijos mokytojas Akmenės vid. m-loje, Akmenės r. bibliotekos komplektavimo skyriaus vedėjas, bibliotekos direktorius, darbininkas gamybiniame susivienijime „Akmenės cementas“. Nuo 1990 krašto apsaugos struktūrose, 1991 – 2000 – Akmenės r. teritorinės gynybos vadas, nuo 1995 – vyresn. leitenantas. Kūrė Akmenės teritorinės gynybos struktūrą ir išugdė ją nuo kuopos iki bataliono. Pirmasis Šaulių s-gos Akmenės struktūros vadas. 1991 dalyvavo saugant Parlamentą ir kt. Vilniaus strateginius objektus nuo Rusijos karinės agresijos. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu, Šaulių s-gos medaliu „Parlamento gynėjui“. Išėjęs į atsargą, dalyvauja moksleivių patriotiniame auklėjime, rengia sukarintus paauglių žygius, stovyklas.

< Atgal